Príbehy

V reálnom živote sa reálnym ľuďom tieto príbehy stali. Preto, ak sa v nich spoznáte, potvrdí sa, že svet je veľmi malý. Väčšina príbehov už bola publikovaná v časopisoch.

Príbehy

Truhlica šťastia

07.05.2010 22:58
Muž v najlepších rokoch, sediaci v odľahlom kúte reštaurácie nespúšťal zrak zo zázračnej skrinky s priehľadným sklom, ktorá práve vychrlila peknú kôpku mincí do priečinka určeného na tento účel. „Mať takú skrinku doma, mal by som po problémoch,“ pomyslel si v duchu. Vstal zo...

Vrtkavý osud

06.05.2010 21:23
  Budova na okraji mesta sa na prvý pohľad ničím nelíšila od vedľa stojacej budovy pošty. Rovnaká farba, veľkosť, dokonca i mreže na oknách spôsobili, že náhodný chodec tejto budove nevenoval takú pozornosť ako by si zaslúžila. To čo sa za jej múrmi odohrávalo poznalo iba niekoľko...

Posledné želania

03.05.2010 21:43
Chlapík odetý vo väzenskej rovnošate pristúpil k telefónnemu aparátu a zodvihol slúchadlo. Niekoľko párov oči ho pri tomto akte pozorne sledovalo. Na niekoľko sekúnd sa stal účastníkom monológu, obsah ktorého mu vtisol slzy do očí. Potom mu vypadlo slúchadlo z rúk. O hysterický nárek...

Zdravie ned zlato

02.05.2010 14:19
  Nemocničná kaplnka bola zriedkakedy prázdna. Na rozjímanie o živote a smrti bol tento kúsok nemocnice predurčený už projektantom. Posvätná pôda a panenské ticho bolo balzamom na ubolené duše ľudí, ktorí sa tu dostali riadením osudu, či už ako pacienti, alebo ich...

Adopcia

01.05.2010 22:56
Taxikár so znepokojením pozoroval svoju klientku sediacu v zadnej časti auta. Bez prestávky si utierala pot z čela. Z času na čas vydala tlmený výkrik a medzí tým ho neustále prosila aby sa ponáhľal. Taxikár robil čo sa dalo, no v dopravnej špičke nemal veľkú šancu na...

Láska na inzerát

12.03.2010 16:01
Starý pán farár sa v to sobotňajšie popoludnie nestačil diviť pri pohľade na preplnenú chrámovú loď, ktorá takmer praskala vo švíkoch. Jeho srdce zachvátila radosť a tvár mu zažiarila šťastím. Škoda len, že tento stav blaženosti trvalo iba do chvíle, keď pred oltár predstúpil pár snúbencov,...

Neformálne stretnutie

12.03.2010 15:59
Andrejove štyridsiate narodeniny boli dobrou zámienkou na neformálne stretnutie bývalých spolužiakov gymnázia. Niekdajšia partia študentov stojaca za nejedným priestupkom odporujúcim školskému poriadku sa stretla po viac, ako dvadsiatich rokoch na neutrálnej pôde, vzdialenej iba niekoľko metrov od...

Zuzanka Kováčova

12.03.2010 15:58
Zvony na kostolnej veži už hodnú chvíľu, svojimi kvílivými a falošnými zvukmi, dávali na známosť celému okoliu, že sa niečo deje. Nebol to umieračik, ani zvolávanie do kostola. Bola to prosba nešťastných ľudí adresovaná najvyššej dištancii. Tam sa v ten deň obrátili o pomoc i tí, ktorí doteraz...

Odhalená minulosť

12.03.2010 15:57
Májové slnko pošteklilo svojimi lúčmi kučeravého chlapca túliaceho sa k mame. Ten na chvíľu odtrhol zrak od cínovej truhly, ktorá údajne ukrývala pozostatky jeho otca a zadíval sa na človeka, ktorý vydal povel na paľbu. Vo chvíli, keď niekoľko sálv zasvišťalo vzduchom, ten mladý vojak...

Stretnutie po rokoch

12.03.2010 15:56
Bol už neskorý večer, keď mladá žena zastala pred bránou miestneho cintorína. V nemom úžase pozorovala stovky žiariacich sviečok, ktoré dodávali tomuto miestu takmer magickú podobu. Po mnohých rokoch opäť stála na tomto mieste práve v deň určený spomienke na zosnulých, aby vzdala hold osobe jej...
1 | 2 | 3 >>